Inleiding

Water is… transparant, eerlijk en zuiver. Van en voor iedereen.

Nederland kent op dit moment nog 25 waterschappen, waarvan de grenzen zijn bepaald door de loop van de rivieren. Daardoor komen de grenzen vaak niet overeen met die van provincies en gemeenten. Het nieuwe waterschap Vechtstromen wordt gevormd door de stroomgebieden van de rivieren Regge, Dinkel en Vecht, waarmee het waterschap een gebied beslaat tussen Emmen, Hardenberg, Ommen, Kloosterhaar, Ootmarsum, Haaksbergen en Holten, samen goed voor 800.000 inwoners. Binnen dit gebied is het waterschapsbestuur verantwoordelijk voor de dijken en de aan- en afvoer van schoon en vies water. Het nieuwe waterschap is 225.000 hectare groot en heeft 3.700 kilometer aan rivieren en andere watergangen.

Het nieuwe waterschap Vechtstromen krijgt een algemeen en een dagelijks bestuur. Het grootste deel van het algemeen bestuur wordt rechtstreeks gekozen door de mensen die in het gebied van het waterschap wonen. Van de 27 zetels zijn er 7 waar niet voor wordt gestemd. Die zijn ‘geborgd’ voor LTO, de kamer van Koophandel en het bosschap, die zo ook inspraak hebben. Het algemeen bestuur kiest uiteindelijk een dagelijks bestuur.

Tussen 13 en 26 november 2013 kunnen burgers kiezen wie hen vertegenwoordigen in het algemeen bestuur. Burgers kiezen voor kandidaten en/of partijen die stuk voor stuk een eigen visie op het waterbeheer hebben. In dit verkiezingsprogramma wordt de visie van de ChristenUnie op het waterbeheer binnen waterschap Vechtstromen uiteengezet.