Wat doet het waterschap

Nederland kent op dit moment nog 21 waterschappen, waarvan de grenzen zijn bepaald door de loop van de rivieren. Daardoor komen de grenzen vaak niet overeen met die van provincies en gemeenten. Het waterschap Vechtstromen wordt gevormd door de stroomgebieden van de rivieren Regge, Dinkel en Vecht, waarmee het waterschap een gebied beslaat tussen Emmen, Hardenberg, Ommen, Kloosterhaar, Ootmarsum, Haaksbergen en Holten, samen goed voor 800.000 inwoners. Binnen dit gebied is het waterschapsbestuur verantwoordelijk voor de dijken en de aan- en afvoer van schoon en vies water en natuurlijk de zuivering van het rioolwater. Ons waterschap is 225.000 hectare groot en heeft 3.700 kilometer aan rivieren en andere watergangen.

Waterschap Vechtstromen heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Het grootste deel van het algemeen bestuur wordt rechtstreeks gekozen door de mensen die in het gebied van het waterschap wonen. Het algemeen bestuur kan vergeleken worden met de gemeentraad of de Tweede Kamer. Van de zevenentwintig zetels zijn er zeven waar niet voor wordt gestemd. Die zijn ‘geborgd’ voor LTO, de kamer van Koophandel en het bosschap, die zo ook inspraak hebben. Vanaf 2023 wordt het aantal van deze geborgde zetels teruggebracht van zeven naar vier. Het algemeen bestuur stelt uiteindelijk een dagelijks bestuur vast. Het dagelijks bestuur kan vergeleken worden met de wethouders in de gemeente of de ministers in de Tweede Kamer. 

Op 15 maart kunt u weer kiezen wie als vertegenwoordigers in het algemeen bestuur komen. Burgers kiezen voor kandidaten en/of partijen die stuk voor stuk een eigen visie op het waterbeheer hebben.