Speerpunten

Ruimte voor elkaar

De ChristenUnie ziet het als taak om in het waterschap zorg te dragen voor de schepping. Juist vanuit het waterschap kunnen we bijdragen om de aarde beter door te geven aan onze kinderen. Wij zetten ons in voor een waterschap dat dienstbaar is aan de schepping, de inwoners, de landbouw, de bedrijven en de natuur. Dat doen we samen. Als ChristenUnie geloven we dat het mogelijk is om samen die taak goed uit te voeren.
In samenwerking zijn we als Nederlanders altijd goed geweest. Daarom is ons motto bij deze verkiezingen "Ruimte voor elkaar". Ook al zijn we verschillend en denken we verschillend over them's, alleen door goed samen te werken kunnen we iets bereiken. Ieder zijn eigen deel en samen het geheel.
Ruimte voor elkaar betekent ook naar elkaar luisteren. We willen iedereen die in ons gebied leeft, woont en werkt in staat stellen om daarin zelf ook het positieve verschil te maken.

Daarom zijn onze speerpunten:

Ruimte voor de schepping
CU plusje Het waterschap werkt klimaatbestendig
CU plusje Het waterschap geeft ruimte voor landbouw, natuur en milieu

Ruimte om te leven
CU plusje Het waterschap geeft ruimte aan een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving
CU plusje Het waterschap brengt water en receatie samen

Ruimte voor de regio
CU plusje Het waterschap beschermt tegen de bedreigingen van water
CU plusje Het waterschap werkt circulair en energieneutraal

Ruimte voor vertrouwen
CU plusje Het waterschap werkt in dienst van de samenleving
CU plusje Het waterschap gaat verantwoord om met uw geld