Breed bestuursakkoord

gebouw1.jpgvrijdag 16 juni 2023

Woensdagavond hebben we als ChristenUnie fractie ingestemd met het voorstel van de formateur, Piet Zoon, om het nieuwe dagelijks bestuur (DB) te vormen vanuit de fracties BBB, CDA, VVD en Onbebouwd (Landbouw).
We hebben dit gedaan ondanks onze teleurstelling in het niet slagen van de combinatie van BBB met Water Natuurlijk. Deze twee fracties hebben gezamenlijk aan de basis gestaan van het brede betuursakkoord dat alle fracties binnen het waterschap op 31 mei met elkaar hebben gesloten. Vanuit deze brede basis -waarin inwoners bedrijven en boeren, maar ook de belangen van natuur en landbouw, evenwichtig waren vertelgnwoordigd- hadden wij graag gezien dat deze partijen ook de kern van het nieuwe dagelijks bestuur zouden vormen.

Als reactie op het kritisch bevragen van de partijen die het nieuwe dagelijks bestuur (DB) gaan vormen, gaven zij volmondig aan achter het brede bestuursakkoord te staan en deze te gaan uitvoeren. Ondanks zorgen dat het nieuwe DB hiermee niet onze gewenste breedte vertegenwoordigd, hebben we steun uitgesproken voor het voorstel.

Vanuit de verantwoordelijkheid die ons, als rentmeesters van Gods schepping, is gegeven zullen we in de komende jaren positief kritisch, en met ruimte voor elkaar, de voorstellen en hiermee de realisatie van het bestuursakkoord beoordelen.

« Terug

Reacties op 'Breed bestuursakkoord'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.