Storm en Glas

daoudi-aissa-Pe1Ol9oLc4o-unsplash.jpgwoensdag 12 juli 2023

Storm en Glas
5 juli een zware storm en scrollend door de app van NOS kom ik nog een opvallend bericht tegen: ‘Juni was wereldwijd de warmste juni ooit gemeten’. Peter Glas, is de Deltacommissaris en daarmee de onafhankelijke regeringscommissaris voor het nationaal Deltaprogramma en hij schreef aan alle nieuwe bestuursleden van het waterschap een brief met een oproep om aandacht te hebben voor de urgentie van de opgave ‘’water en bodem sturend”.  We zien dat we steeds vaker te maken hebben met weersextremen; nat wordt natter, heet wordt heter en droog wordt droger.

Bestuursakkoord
Na de verkiezing in maart stormde BBB alle waterschapsbesturen binnen. Een ongekende verschuiving die veel stof deed opwaaien. Inmiddels is het dagelijks bestuur geïnstalleerd die uitvoering mag geven aan een bestuursakkoord dat op brede steun kon rekenen van het gehele bestuur. Aan dit akkoord met de titel: ‘Noaberschap Verbindt’ heeft de ChristenUnie actief bijgedragen en zullen we stevig onder de arm houden de komende 4 jaar. De ondertitel luidt: ‘Samen op koers naar een duurzame toekomst’. Oog voor de toekomst speelt in dit akkoord een grote rol. En daarin kunnen wij ons vinden, want nogmaals; de opgave is groot!

De opgaven
Wat zijn die grote opgaven dan concreet?
Ik noem er voor nu twee:
1) De waterkwantiteit = de hoeveelheid water. 
We hebben -mede door het veranderende klimaat- steeds vaker te maken met extremen. Teveel of juist tekort aan water. Hoe gaan we om met de langere perioden van droogte en de steeds extremere buien? Je kan in het kort stellen dat dit vooral ruimte gaat vragen. Denk aan wadi’s in de bebouwde omgeving of het terugbrengen van meanders in de rivieren en beken in het landelijk gebied.
Dat geeft ruimte om teveel aan water te bergen en meer tijd voor het water om in de bodem te zakken. Zo wordt grondwater aangevuld en is er meer water beschikbaar in tijden van droogte. Maar ja, die ruimte…  Die is schaars. Op een kaart zomaar klaar. In de praktijk een complexe puzzel.
2) De waterkwaliteit = hoe schoon is het water?
Op het eerste gezicht zie je dat het water steeds meer helder wordt. En dat is een goed teken. Tegelijkertijd zitten er in het water nog altijd veel stoffen die het water ernstig vervuilen. Denk aan verontreiniging zoals bijvoorbeeld microplastic en resten van onkruid- en insectenbestrijdingsmiddelen.  Wat er op de straat en op het land wordt gebruikt komt uiteindelijk (deels) in het oppervlaktewater terecht. En kijk eens goed op straat of in de berm. Je schrikt ervan als je ziet wat een zooi daar ligt. Alleen de sigarettenfilters al…
Bij de waterzuivering kan er nog een slag worden geslagen om het water schoner te lozen op het oppervlaktewater. (Kanaal, beek, rivier, sloot, vijver) En dat vraag een grote investering. Hebben we dat geld hiervoor over? En willen we zelf ook een duit in dit zakje doen?

Iedereen doet mee
Onlangs kwam ik deze cartoon tegen. Een geweldige reactie op een bekend excuus. ‘’Ik kan er niets aan doen, mijn bijdrage is te verwaarlozen’’ Maar het is zoals de bekende slogan zegt: ‘Een beter milieu, begint bij jezelf’
Veel kleine druppels, vullen uiteindelijk de gieter. Dus gooi geen afval op straat. Verzamel je regenwater in een regenton. Ga spaarzaam om met (drink)water en haal wat tegels uit je tuin om water de tijd te geven in de bodem te zakken in plaats van razendsnel af te voeren naar het riool.
Allemaal hele kleine ingrepen, maar gezamenlijk een groot effect!

Drinkbare Vecht
In ons verkiezingsprogramma schreven we vol ambitie de volgende droom op: ‘Een drinkbare Vecht’.
Water van een dusdanige kwaliteit dat je er bij wijze van spreken weer uit zou kunnen drinken. Zover zijn we nog lang niet, maar toch is dit helemaal niet zo gek gedacht. Iemand die hier heel veel werk van maakt is mevrouw Li An Phoa. Ze liep afgelopen maand langs de Vecht en ik liep een heel klein stukje mee. Daarover schreef ik dit bericht.

Grote vragen komen op ons af. En die gaan niet over ‘een storm in een glas water’. Dit zijn de uitdagingen die we vanuit Christelijk rentmeesterschap willen, nee, móeten aangaan. We leven immers in de Schepping van onze God. Een schepping waarin orde werd gebracht tussen dag en nacht. Hemel en aarde. Land en water. Een aarde met vruchtbaar land en rivieren die de aarde bevloeien. Het was goed! Een grotere motivatie om daar verantwoordelijk mee om te gaan kan ik niet bedenken.

Ik wens u een goede zomer toe!

Hugo Tromp
Fractievoorzitter ChristenUnie Waterschap Vechtstromen

Afbeelding1

« Terug

Reacties op 'Storm en Glas'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.