De ChristenUnie Overijssel wil weten wat er gedaan wordt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Overijssel

Lucht.jpg09 oktober 2019

Onlangs heeft het Longfonds alarmerende berichten gepubliceerd over de slechte luchtkwaliteit. Er zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte waarvan jaarlijks 12.000 vroegtijdig overlijden, aldus het Longfonds. Er zijn 16.000 spoedopnames in het ziekenhuis en 1 op de 5 kinderen krijgt astma. De ChristenUnie is geschrokken van de cijfers en wil van Gedeputeerde Staten weten hoe de luchtkwaliteit in Overijssel is.

Statenlid Sybren Stelpstra is ook onder de indruk van de melding dat er mensen zijn die vanwege slechte luchtkwaliteit zich gedwongen voelen te verhuizen. Een mengsel van vervuilende stoffen zoals fijnstof, stikstofoxiden en ozon is daarvan de oorzaak, aldus het Longfonds. Reden voor de Rijksoverheid een schone lucht akkoord (SLA) af te sluiten met gemeenten en provincies.

Stelpstra vraag onder andere: “Is Gedeputeerde Staten bereid om de inwoners van Overijssel een zichtbaar beeld te geven van de luchtkwaliteit in hun eigen omgeving? Zijn er cijfers bekend van aantallen mensen met een longziekte in Overijssel?”

Het Longfonds adviseert scholen op voldoende afstand te vestigen van wegen of andere plekken waar veel fijnstof ontstaat, vooral omdat de longen van jongeren zich nog ontwikkelen. Stelpstra vraagt of Gedeputeerde Staten zicht heeft op scholen in Overijssel die daar niet aan voldoen. Zo ja, is dat dan aanleiding om hier met gemeenten over in gesprek te gaan?

Dit en andere vragen zijn aan Gedeputeerde Staten gestuurd met als doel meer zicht te krijgen op de kwaliteit van de lucht in Overijssel en, als blijkt dat daar een probleem mee is, wat de provincie kan doen om de kwaliteit te verbeteren.

« Terug

Reacties op 'De ChristenUnie Overijssel wil weten wat er gedaan wordt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Overijssel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.