Bijdrage meerjarenverkenning

medicijnen.jpg05 oktober 2020

Beschouwing op de Meerjarenverkenning op 23 september 2020. 

55 jaar geleden schreef Robert Allan Zimmerman, beter bekend als Bob Dylan het nummer:
‘’The Times They Are A-Changin’’

Come gather ‘round people, wherever you roam
And admit that the waters around you have grown.
And accept it that soon you’ll be drenched to the bone
If your time to you is word savin’
Then you better start swimmin’or you’ll sink lia a stone
Fot the times they are a-changin’

Vertaling
:

Kom mensenkinderen, waarheen je ook ging
En geef toe dat het water je kleren doordringt
En accepteer dat je straks als bakstenen zinkt
Want de tijd is als was in je handen
Dus begin maar te zwemmen voordat je zeewater drinkt
Want de tijden zijn veranderd.

Een nummer dat de verandering van die tijd heel goed weergaf.

Want het zijn andere tijden als we de meerjarenverkenning 2021-2030 lezen:

De opgave staat centraal!
Klimaat, Energie, Waterkwaliteit en Biodiversiteit.

Tijdens mijn managementopleiding werden mij een aantal regels bijgebracht. Tijdens deze beschouwing wil ik er twee noemen.

De eerste:
1 keer = een incident
Een 2e keer = een herhaling
De 3e  keer = een patroon…

Het derde jaar op rij uitzonderlijke droogte in ons waterschapsgebied.
Geen incident, geen herhaling, maar een patroon….

We maken werk van de kaderrichtlijn water.
We lezen het overal terug. En dat is niet voor niets.
Voor de ChristenUnie staat de KRW niet ter discussie!
Schoon water is geen hobby! Schoon water is ons gegeven!
Het is onder andere de mens die het schone water vuil maakt.
En als wij een deel zijn van dat probleem, ligt de oplossing ook deels in onze handen!
En dat kunnen we!
Microverontreiniging is prioriteit!
We werken aan pilots en verkrijgen kennis op het gebied van het reinigen van microverontreiniging.
Dat zijn stappen in de goede richting! Maar dat is geen doel op zichzelf.

Vandaar mijn vraag aan het DB: Welke RWZI wordt de eerste in ons gebied waar we water zonder medicijnresten lozen op het oppervlaktewater? En wanneer zal dat zijn?

Wie de bijbel openslaat en begint te lezen, leest over het wonder dat wij tegenwoordig ‘biodiversiteit’ noemen.  
Als rentmeesters zijn wij zuinig op de veelzijdigheid van de aarde. Deze was ooit in balans. Mede door ons mensen is deze balans aan het wankelen gebracht. De mens kan onvoorstelbaar veel, maar dat wil niet zeggen dat ook alles kan!
Dat gaat over vliegreizen, over eetgewoonten en zeker ook over het thema water! Water is immers een fundamentele bouwsteen voor leven?! We zullen met elkaar echt moeten minderen, of positief gezegd: laten we vooral genieten van genoeg!

Vraag aan het DB: U vind net als wij dat de KRW niet ter discussie staat. ‘Alle hens aan dek’ lezen we in de MJV. Maar waarom stelt u dan zo stellig dat wij de mogelijkheid tot onteigenen niet willen inzetten bij het realiseren van de KRW doelstelling?
Begrijp ons niet verkeerd; onteigenen is echt een uiterst middel… Maar dat middel hebben we niet voor niets. Het principe om niet te onteigenen juichen wij van harte toe, maar de uitspraak dat we het per definitie niet doen, gaat ons een stap te ver. Is het denkbaar om het uitgangspunt in die zin aan te passen naar een ‘’in principe geen onteigening’’

Eerder gaf ik aan: Water is een fundamentele bouwsteen voor leven. Maar dat is het ook als het gaat over energie. De wisselwerking tussen koude en warmte, en het stromende water is een bron van energie.  De Regionale Energie Strategie gaat over dit vraagstuk en het waterschap is een belangrijke partij in dezen!
Die positie is terecht in onze ogen.
De ChristenUnie wil het DB en AB meegeven dat het thema energie en duurzaamheid niet alleen gaat over het heden, maar vooral ook over de toekomst. Een hele belangrijke vraag is die, over datgene wat wij doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Is dat een hoge hypotheek of is dat een zware/hoge belasting van de aarde?
In onze optiek is het van groot belang om te investeren in duurzaamheid. Dit containerbegrip willen we daarom ook liever ‘toekomstbestendigheid’ noemen. Dat gaat over de financiële last, maar nog belangrijker, de druk op de aarde. Die druk moet afnemen om toekomstbestendig te zijn….
Daarom pleiten wij voor een belastingstelsel waarbij het niet per sé gaat over lastenverlichting, maar over toekomstbestendigheid. En dat niet over het stelsel, maar over datgene waarvoor het stelsel dient. En dat is waterbeheer. Toekomstbestendig waterbeheer welteverstaan. En de ChristenUnie stelt dat een dergelijk waterbeheer wat mag kosten… En die kosten dragen wij allemaal. De sterkste schouders wat meer dan de zwakkere schouders en met een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid. Op die wijze staan we schouder aan schouder!
Dit zal altijd het uitgangspunt van ons zijn bij de bespreking over het nieuwe belastingstelsel en ook als het gaat over de kostentoedeling!

Vraag aan het DB: Wanneer staat de kostentoedeling weer op de agenda?

Voorzitter, DB, AB,
Wellicht dat u het weet en anders weet u het nu; ik mag heel graag vissen…
En het liefst -vanuit mijn bescheiden bootje- op de Vecht.
En als ik daar dan aan het vissen ben zie ik tegenwoordig kleine gekleurde stokjes boven het water uitsteken. Ik heb begrepen dat dat ontvangers zijn. En dat is niet voor niets. Een heel aantal vissen in de Vecht zijn voorzien van een zender. De ontvangers aan deze stokjes geven het trekgedrag van deze vissen weer. Dat levert een schat aan informatie op.
Meer informatie op de website van Vechtstromen hierover…
Het leert mij in elk geval het volgende:
De Vecht speelt een hele belangrijke rol in de migratie van vissen. En dat weten wij allemaal.. De paling in de Regge is ooit geboren in de Sargassozee…
Water verbindt. Letterlijk en figuurlijk!
Dit beeld is voor mij een symbool van onze verantwoordelijkheid jegens anderen.
Wij leven in ongekende welvaart. Ook als het gaat over kennis. En zeker als het gaat over kennis van water.
Laten wij in alle bescheidenheid delen.
Want ik kom bij die twee regel die mij werd bijgebracht. En dat was deze:
Delen? dat is vermenigvuldigen!

Tot slot voorzitter een belangrijk punt voor ons:
Ons laatste punt betreft de banen voor diegene die om welke reden dan ook wat lastiger aan werk komt.
Een zogenaamde participatiebaan.

Op dit moment heeft de organisatie Vechtstromen zelf 487fte aan het werk in de vorm van 631 personen. Slechts 5 van hen vallen onder de noemer ‘participatiebaan’.
Dit is slechts 1 procent.
Voorzitter, dit vind ik niet alleen aan de lage kant, dit is echt te weinig!
Vechtstromen moet in onze ogen een ambitie uitspreken op dit punt. 5% is daarin een gebruikelijke norm zoals zoveel overheidsinstanties beogen.
Het waterschap dient een maatschappelijk belang. Ook op het gebied van werkgelegenheid.
En dan hebben we het niet over subsidies of vinkjes.
Voorzitter: dergelijke arbeidsplaatsen kosten geen geld en leveren ook geen geld op. Deze plaatsen zijn waardevol in zichzelf!

Onze pure vraag aan u is: Wilt u in dit kader een ambitie uitspreken in procenten en tijdpad, dan zullen wij u helpen en steunen in de uitwerking van dat waardevolle plan!

Voorzitter, ik eindig deze beschouwing met het bedanken van de ambtelijke organisatie, en het dagelijks bestuur voor hun inzet als het gaat over de voorbereiding van deze AB vergadering. De stukken zijn compleet, helder en voorzien van alle gevraagde antwoorden. Nogmaals dank en hulde daarvoor!

De ChristenUnie kan instemmen met deze meerjarenverkenning.

Rest ons u Gods zegen toe te wensen in het waardevolle waterschapswerk!

Dank U

« Terug

Reacties op 'Bijdrage meerjarenverkenning'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.