Van de lijsttrekker

Jan van Hoek 201 januari 2014

In het voorjaar van 2013 werd het duidelijk dat de verkiezingen voor het fusiewaterschap Vechtstromen in het najaar een feit zouden worden. Dus moesten het provinciaal ChristenUniebestuur in Overijssel en de zittende waterschappers aan de slag. En hoe!

Het provinciale bestuur doet in april een oproep gedaan voor liefhebbers voor het nieuwe bestuur. Ze krijgen het gelukkig moeilijk! Heel wat reacties zorgen ervoor dat de selectiecommissie behoorlijk wat gesprekkken hebben te voeren op 15 juni en de dagen er om heen. Na de vakantie is de lijst met de eerste 7 kandidaten rond, de rest volgt spoedig daarna. Een lijst met 19 kandidaten, mooi verspreid over het hele verkiezingsgebied.

In augustus en september komen de eerste 7 kandidaten bij elkaar om elkaar te leren kennen en de campagne vorm te geven. Het programma, in concept geschreven door de waterschappers Jan van Hoek, Klaas de Vries en Dick Hoksbergen en de provinciale bestuurders Auke Minnema en Johannes de Vries, krijgt als titel: ‘Water is... Transparent, eerlijk en zuiver. Van en voor iedereen.’ Er komt een algemene flyer met speerpunten, maar ook een persoonlijke flyer met ieders persoonlijke speerpunt gelieerd aan eigen woonomgeving. Begin oktober komen er filmpjes op de site van de CU. Elk van de 7 kandidaten maakt propaganda voor de CU en ook voor zichzelf in eigen omgeving. Flyeren deur aan deur en op de markt, Huis-aan-huis bladen, kerkblaadjes, mailadressen, kiesverenigingen inzetten, lezingen houden, er zijn veel manieren gevolgd onze kanditatuur onder de aandacht te brengen.

En dan vallen op 13 november de enveloppen in de bus: brief-in-brief-stemmen! Je kunt er nog wat mailtjes aan wagen, zorgen dat de juiste bladen iets publiceren. En dan afwachten...

Op 26 november sluiten de bussen om 12.00 uur. Op het waterschapskantoor begint het hocus-pocus van het tellen van de stemmen. Medewerkers met blauwe shirts krioelen in alle vertrekken en doen hun belangrijke werk. 's Avonds volgt de voorlopige uitslag! We zijn gespannen, 1, 2 of 3. Eentje zou tegenvallen, twee op eigen kracht zou heel mooi zijn, drie geweldig. Uiteindelijk blijkt dat we 14.447 stemmen hebben gehaald! Ruim twee zetels, helemaal top. Ook de SGP behaalt de ene zetel helemaal op eigen kracht. We hebben een lijstverbinding en hebben nog 1762 stemmen over. Samen drie, maar een vierde zit er gewoon niet in.

En dan gaat het snel...

2 december: gesprek met informateurs, de heren  Kuks en Dijkstra.

4 december: rapportage informateurs en voordragen van twee formateurs: de heren Lemstra en Joosten, oud gedienden in het Regge en Dinkel gebied.

6 december: gesprek met de formateurs, we maken onze wensen kenbaar en de beschikbaarheid voor een DB-zetel.  ‘ Men’  is voor een coalitie met 4 partijen, zo lijkt het. Doen we mee? Samen met SGP zijn we numeriek de derde groepering.

13 december: ‘savonds tegen zessen. Telefoon uit Almelo: kom direct naar hier, we hebben jullie nodig! De coalitie met 4 groepen komt niet rond. Er moet meer balans in het bestuur. Water Natuurlijk wil heel graag de CU er bij als partij met de brede blik, er is inderdaad meer dan landbouw en water, natuurlijk!

De formateurs eisen een volledige steun van SGP en CU aan de kandidaat voor het DB en gezamenlijk moeten we het concept-bestuursakkoord omarmen. We hebben best nog wensen, maar kunnen er  mee leven. Niet vastpinnen op slechts inflatiecorrectie voor de tarieven en de meevallers zijn voor de investeringen in de projecten. Er is steun van in ieder geval 19 van de 27 leden van het nieuwe bestuur. We schudden elkaar de hand om 22.00 uur. Vrijdag de 13e is toch een intensieve geluksdag.

17 december: Formateurs rapporteren aan de kandidaat bestuursleden en de organisatie. Gerrit Engberts, fractievoorzitter SGP in het AB. Klaas de Vries, fractievoorzitter ChristenUnie in het AB. Jan van Hoek, lijsttrekker CU in het DB. We doen ons uiterste best per partij twee fractieondersteuners er bij te krijgen en zoeken naar een manier om een grotere 'denktank' op te zetten. Want de ervaring en kennis van het team van de eerste zeven kandidaten willen we graag blijven inzetten!

« Terug

Reacties op 'Van de lijsttrekker'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.