Kwijtschelding

geld.jpg05 maart 2020

Als fractie laten wij ons eigen geluid horen. Dat hebben we onlangs gedaan toen het thema over kwijtschelding aan de orde kwam. Concreet is er afgestapt van de één loket gedachte.

GBLT, de belastinginner van het waterschap, werkte tot voor kort samen met een aantal gemeenten die de belasting int via GBT.  Hierdoor hoefde een inwoner slechts één keer kwijtschelding aan te vragen voor zowel de gemeente- als de waterschapsbelasting.
In onze ogen een groot goed voor deze, vaak kwetsbare, groep van inwoners. Het aanvragen van kwijtschelding is al een hele stap en een behoorlijk proces. Hoe eenvoudiger, hoe beter is ons principe. We hebben dit punt naar voren kunnen brengen in de vergadering. Een motie om te blijven werken aan het één loket principe kreeg onvoldoende steun, maar we hebben wel een heel aantal toezeggingen van het dagelijks bestuur om de nieuwe werkwijze kritisch te volgen en te evalueren of er mensen tussen wal en schip vallen.
Op deze manier kunnen we het christelijk-sociale geluid ook laten horen in de het bestuur van het waterschap en zo ook zaken bereiken voor alle inwoners. Geloof krijgt zo ook een stem in het bestuur van het waterschap. Daar zijn we dankbaar en dat doen we met veel plezier!
Extra mensen zijn altijd welkom in het voorbereiden, agenderen en uitvoeren van de vele onderdelen waar de fractie mee te maken heeft. Wie hieraan wil meewerken is van harte welkom om eens een fractievergadering bij te wonen. 

« Terug

Reacties op 'Kwijtschelding'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.